ਇਲਾਜ-ਚਿਕਿਤਸਕ-ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ-ਪੌਦੇ

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਕੋ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਹੜਾ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ? ਬੇਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਕੋ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ......

ਕੋਕੋ ਬਨਾਮ ਕੋਕੋ: ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਕੋ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ...