ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਥੇਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ, ਚੌੜੇ, ਕਰਾਸਵੇਅ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ!
ਸਮੱਗਰੀ:

ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੋਜੋ. ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ:

1. ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਸਤ ਸਰੀਰਕ ਵਿਰੋਧ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੁਭਾਅ।

2. ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੋ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ

ਜੇ ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ।

- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ -


ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ

ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਸਫ਼ਲ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ.


ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਦਿੱਖ

ਮੋਟਾਈ

 • ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਦ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਉਹ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੁਸੀ ਹੋੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੇਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ.
 • ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ.
 • ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ.
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦ ਚੌੜਾ ਧਨੁਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਰੀਏਬਲ ਤੀਬਰਤਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਣਯੋਗ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ।
 • ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ c ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਡਬਲ, ਜਾਂ ਤੀਹਰੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ*

 • ਜੇਕਰ twigs 'ਤੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੌਲਤ
 • ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉਲਟ.
 • ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ.

ਹਥੇਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

* ਟਹਿਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ*

 • ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ।
 • ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
 • ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪਹਾੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ.
 • ਵੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (ਹੱਥ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ!
 • ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ.
 • ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ.

*ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਰੂਪ

 • ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਲ.
 • ਜੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਜ ਦੁਖਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੇਗਾ.
 • ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਨਸ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ.
 • ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ.
 • ਛੋਟੀਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ! ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ M . ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਮੋਲ ਦੇ ਅਰਥ .